เปลี่ยนการแสดงผล
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลอุทิศกุศลให้แก่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล และอดีตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ล่วงลับ เนื่องในวันสายรุ้ง ประจำปี 2565
29 ธันวาคม 2565 155 ครั้ง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น ๖ อาคารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลอุทิศกุศลให้แก่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล และอดีตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ล่วงลับ เนื่องในวันสายรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ปรมาจารย์ฝนหลวง ผู้สนองงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และสร้างคุณูปการด้านการทำฝนให้แก่ประเทศ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้สนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาพและวีดีโอ