เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ ๔/๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มกราคม 2566 245 ครั้ง