เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน ๒๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มกราคม 2566 208 ครั้ง