เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA, NC212i จำนวน 7 รายการ
6 มกราคม 2566 96 ครั้ง