เปลี่ยนการแสดงผล
ะและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
9 มกราคม 2566 81 ครั้ง
วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ภาพและวีดีโอ