เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงยูเรีย ๔๖% N จำนวน ๒๕๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มกราคม 2566 269 ครั้ง