เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงฯ และกรมท่าอากาศยาน ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน จ.ตาก
12 มกราคม 2566 153 ครั้ง
กรมฝนหลวงฯ และกรมท่าอากาศยาน ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน จ.ตาก
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะผู้บริหารร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก และศูนย์การบินดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มเข้าปฏิบัติงานได้ในปี พ.ศ.2567 จึงได้มีการร่วมกันหารือกับกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันภายในท่าอากาศยานจังหวัดตาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมเป็นไปตามมาตรฐานการบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ภาพและวีดีโอ