เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) ปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 รายการ ปีงบประมาณ 2566
18 มกราคม 2566 222 ครั้ง