เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 รายการ
23 มกราคม 2566 72 ครั้ง