เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
24 มกราคม 2566 48 ครั้ง