เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL P334/4-82-F/13 S/N DAP0008, S/N DAP0010, S/N DAP0015, S/N DAP0012 จำนวน 4 ชุด
31 มกราคม 2566 71 ครั้ง