เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม Light Overhaul เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0527 จำนวน 1 เครื่อง
6 กุมภาพันธ์ 2566 110 ครั้ง