เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C จำนวน 1 เครื่อง
7 กุมภาพันธ์ 2566 113 ครั้ง