เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
27 มกราคม 2566 317 ครั้ง