เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
9 กุมภาพันธ์ 2566 145 ครั้ง