เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
10 กุมภาพันธ์ 2566 472 ครั้ง