เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างทำเครื่องแบบอาสาสมัครฝนหลวง "อสฝล." และประดับเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑๔๐ ตัว (กป.)
16 กุมภาพันธ์ 2566 63 ครั้ง