เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน ๒๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2566 141 ครั้ง