เปลี่ยนการแสดงผล
ขอความเห็นชอบราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม HOT SECTIONเครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 จำนวน 1 เครื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2566 210 ครั้ง