เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-60A S/N PCE-PK0013 จำนวน 1 เครื่อง
1 มีนาคม 2566 203 ครั้ง