เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่การปฏิบัติการฝนหลวงในงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2566 166 ครั้ง