เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 250 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มีนาคม 2566 56 ครั้ง