เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA และ NC212i จำนวน 1 รายการ
21 มีนาคม 2566 218 ครั้ง