เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 2 รายการ
21 มีนาคม 2566 200 ครั้ง