เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway,Threshold/END, Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ
21 มีนาคม 2566 103 ครั้ง