เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C S/N P-37685 จำนวน 1 เครื่อง
23 มีนาคม 2566 204 ครั้ง