เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกโครงการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม HOT SECTION เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
4 เมษายน 2566 88 ครั้ง