เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกโครงการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม Light Overhaul เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0527 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
10 เมษายน 2566 104 ครั้ง