เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
10 เมษายน 2566 110 ครั้ง