เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway,Threshold/END,Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ
10 เมษายน 2566 410 ครั้ง