เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2566 115 ครั้ง