เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤษภาคม 2566 85 ครั้ง