เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2 พฤษภาคม 2566 412 ครั้ง