เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 จำนวน 1,300 ชุด
22 พฤษภาคม 2566 141 ครั้ง