เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่การปฏิบัติการฝนหลวงในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566
30 พฤษภาคม 2566 62 ครั้ง