เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway, Threshold/END, Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2566 88 ครั้ง