เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่การปฏิบัติการฝนหลวงในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566
30 พฤษภาคม 2566 79 ครั้ง