เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2566 90 ครั้ง