เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง (ส่วนกลาง) จำนวน 68 รายการ
26 กรกฎาคม 2566 355 ครั้ง