เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
9 สิงหาคม 2566 32 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ