เปลี่ยนการแสดงผล
โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 กันยายน 2566 123 ครั้ง

วีดีโอสรุปผลการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ภาพและวีดีโอ