เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ครบรอบ 41 ปี
12 กันยายน 2566 33 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.09 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วย นายฉันติ เดชโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ครบรอบ 41 ปี ณ หอประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ภาพและวีดีโอ