เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ FAO - Australia Asia Pacific Water Scarcity Programme ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
15 กันยายน 2566 99 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ