เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 กันยายน 2566 74 ครั้ง