เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
29 กันยายน 2566 79 ครั้ง