เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้ออุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680MHZ
11 ตุลาคม 2566 167 ครั้ง