เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 ธ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 67 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2566 75 ครั้ง