เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา 1 ธ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 67) จำนวน ๑ งาน
27 ตุลาคม 2566 77 ครั้ง