เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 150 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ตุลาคม 2566 113 ครั้ง