เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน (กองบริหารการบินเกษตร)
2 พฤศจิกายน 2566 59 ครั้ง